Wikia


HOEKHUIS (1727) met voorgevel waarvan de top XIX A vervangen door een rechte lijst. Pui XIX A. Gevelsteen waarop man bij huis en 1727 HUYSMAN. Goede roedenverdeling. In de zijgevel tweelichten en gootsteentjes.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki