Wikia


Inleiding

MUUR, genaamd de "Echomuur", gelegen in het zogeheten Echobos te Muiderberg. De echomuur was een bekende attractie in het Echobos, een recreatiebos in kern aangelegd in de 18e eeuw in Muiderberg. In het echobos viel een opmerkelijke echo te beluisteren. De echomuur dateert waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 19e eeuw, toen Muiderberg als badplaats een hoogtepunt kende ten behoeve van alhier recreërende Amsterdammers. In 1990 werd de muur gerenoveerd. Bij de muur hoort een uit circa 1930 daterend poortje dat de ingang tot de attractie vormt.

In 1932 kreeg de Naardense tuinarchitect D.F. Tersteeg van het gemeentebestuur van Muiden de opdracht om bij de echomuur een doolhoftuin aan te leggen, die thans helaas door verwaarlozing niet meer te herkennen is.


Omschrijving

Dikke muur, gebouwd op halfcirkelvormig grondplan, waarschijnlijk gerealiseerd in het vierde kwart van de 19e eeuw. De muur is opgetrokken uit rode handvormsteen gemetseld in halfsteensverband en wordt bovenlangs afgesloten door een tandlijst en ezelsrug. Aan de concave zijde is de muur voorzien van een witte pleisterlaag, de convexe zijde bestaat uit schoonmetselwerk. Aan de convexe zijde wordt de muur gesteund door acht muurdammen en twaalf (waarschijnlijk niet oorspronkelijke) schuine steunberen. Op de uiteinden van de halve cirkelvorm staat een vierkante bakstenen pijler met een gecementeerde tentvormige top.

De andere helft van de cirkel was (en is nog steeds) opgetrokken uit struiken of andere semi-permanente materialen (thans een niet beschermde houten schutting).

Recht tegenover het middelpunt van de concave zijde bevindt zich een bakstenen muurtje met een rondboogvormig houten poortje er in. Dit poortje vormt de ingang van de attractie.


Waardering

De echomuur is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven en zeldzaam voorbeeld van een architectonische recreatieve attractie uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Tevens heeft de echomuur ensemble- en situationele waarde vanwege de markante ligging in een recreatiebos, nabij de Brink te Muiderberg.


Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki