Wikia

Rijksmonumenten Wiki

Rijksmonumentnummer 45498

61.175pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Terrein waarin 14 grafheuvels, een urnenveld en een vindplaats van vuurstenen artefacten. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd (grafheuvels) en Bronstijd - IJzertijd (urnenveld).

De percelen zijn niet geheel maar gedeeltelijk met bescherming belast, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten vanaf de voet van de heuvels: en een perceel is gedeeltelijk belast met bescherming, voor zover betreft het gearceerde gedeelte, zoals aangegeven op de aan ommezijde weergegeven situatietekening en voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten vanaf de voet van de heuvels.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki