Wikia


Pand met aan de voorgevel ingezwenkte halsgevel met palmet in de afdekking (XVIII a/b) en ingezwenkte halsgevel en pothuis uit dezelfde tijd aan de Nieuwe Jonkerstraat. Goede roedenverdeling (midden XIX). Vormt groep met nrs 2 en 6.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki