Wikia


Stationsgebouw, als kopstation gelegen aan de Haarlemmermeerlijn in landhuisachtige trant gebouwd, in 1915. Blijkens ingemetselde steen met inscriptie ontworpen door H.van Emmerik. Opgetrokken in baksteen, afgewisseld met enkele natuursteenbanden en blokken boven de vensters onder hoogopgaande met leien gedekte kap voorzien van dakkapellen met frontons; gekorniste kroonlijst. De ingangspartij - met stoep - bevindt zich in het midden, heeft een luifel en een van houten pijlers en fronton voorziene loggia in de kapverdieping. Te weerszijden hiervan twee erkers, bekroond door met de hoofdkap verbonden "koepels". Te linkerzijde de stationsrestauratie in dezelfde trant, haaks op het hoofdgebouw. Aan de perronzijde een door een kroonlijst afgesloten overdekking gesteund door vierkante pijlers.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki