Wikia


Koor - noordoost zijde

Oude of Sint Nicolaaskerk te IJsselstein - Koor

De Ned. Herv. Kerk, gesticht omstreeks 1309 en toen gewijd aan St. Nicolaas, omstreeks 1397 verheven tot Kapittelkerk, is een driebeukige kruiskerk met koor, kooromgang, sacristie, zuidportaal en westtoren. Na de brand van 1911 werd de kerk gerestaureerd onder leiding van de architect J.F.L. Frowein. Inwendig: in het koor staan twee grafmonumenten: le Graftombe (XIVe eeuw) waarop 4 liggende beelden van zwart marmer, voorstellende Gijsbrecht van IJsselstein, zijn zoon Arnold en hun beide vrouwen. Dit monument is het laatst gerestaureerd door de beeldhouwer E.F. Georges (1857-1858); 2e Graftombe (XVIa) van zwart marmer waarop een liggend beeld van zandsteen, voorstellende Aleid van Culemborg, overleden 1471. In het koor vinden wij in de vloer opgenomen tal van grafzerken. In de sacristie aan de noordwand een geschilderde plattegrond van de kerk in lijst aangevende "de tombers, kelders en grafsteeden" (P. Lukias f; anno MDCCXXXV). Aan de oostwand een geschilderd houten bord in lijst, waarop in gouden letters de namen der predikanten. De kerk bezit vier zilveren avondmaalsbekers, een zilveren doopbekken, twee zilveren schenkkannen, vier fraaie koperen kronen, XVIIc. Aan de preekstoel en de plaats van de voorlezer koperen lezenaars (1775-1800). De toren is gebouwd tussen de jaren 1530-1540 en staat niet in de as van de kerk. Architect Allessandro Pasqualini. De toren is gerestaureerd naar plannen van de architect M. de Klerk door de architect H.A.J. Baanders. De beeldhouwwerken zijn van Hildo Krop. Klokkenstoel met klok van A.H. van Bergen, 1931, diam. 113 cm. In de linkerpilaar van de torenvoet van de kerk is een stenen zonnewijzer opgenomen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)
Aanzicht dak vanaf toren

Oude of Sint Nicolaaskerk te IJsselstein - Dakaanzicht

Zuidzijde schip

Oude of Sint Nicolaaskerk te IJsselstein - Zuidzijde schip en zuidportaal

Zuidzijde toren

Oude of SInt Nicolaaskerk te IJsselstein - Zuidgevel

Westzijde toren

Oude of Sint Nicolaaskerk te IJsselstein - Westgevel toren

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki