Wikia


PAND met halsgeveltje met geprofileerd, gegolfd fronton en voluten in Lodewijk XV stijl (XVIII c).

Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Zie tevens de overwegingen bij het Koninklijk besluit no 19 van 7 oktober 1971 inzake de plaatsing op de vastgestelde lijst.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki