Wikia


PAND met gepleisterde lijstgevel XIX A.

Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Zie tevens de overwegingen bij het Koninklijk besluit no 30 van 14 augustus 1971 inzake de plaatsing op de vastgestelde lijst.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki