Wikia


Nieuwe of St. Nicolaaskerk (Ned. Herv.). HALLENKERK van twee beuken, elk met eigen dak, met 5/8 koorsluitingen. Houten tongewelven met trekbalken. De oostelijke delen dateren van ca. 1500; het overige is herbouwd na een brand in 1568.

De beuken worden gescheiden door zware, natuurstenen zuilen met krulkoolkapitelen, waarboven eenvoudige geprofileerde scheibogen. Onder de tongewelven muurstijlen op renaissance-consoles. Het uitwendige, versierd met natuurstenen banden, heeft zware tweemaal versneden beren en tegen de westelijke gevel, waarvan de hoeken zijn afgeschuind, een portaal (XVI) met twee korfbogige doorgangen en een gewelf van drie traveeën: een stergewelf, geflankeerd door twee ribloze kruisgewelven met renaissancekraagstenen en een flauwe welvingslijn. Boven het portaal een houten toren van twee geledingen (XIX b). Aanbouwen (XVIII) tegen de zuidgevel. Inventaris: kansel (ca. 1600). Klokkenstoel met klok van J. Tolhuis, 1555, diam. 76,2 cm. In de toren staan twee mechanische torenuurwerken buiten werking.


Fraai gebouw van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki