Wikia


PAND met lijstgevel (XVIII d) met deur met pilasteromlijsting en bovenlicht. Schuiframen in de tweede verdieping. Kelderraampje in hardstenen omlijsting.

Stoep met balusterhek.

Zadeldak met dakvenster.

Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki