Wikia


PAND met Dordtse trapgevel (XVII d) bekroond door een segmentvormig fronton met bol. Klauwstukken tegen de top.

De onderpui en de ramen zijn bij de recente restauratie in 18e-eeuwse stijl vernieuwd.

Fraai gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki