Wikia


PAND met puntgeveltje met vlechtingen (XVII).

Het belendende PAND rechts heeft goede sierankers in de puntgevel, die door rollagen is afgedekt. Dit pandje is het achterhuis van een der panden aan de Nieuwe Haven.

Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki