Wikia


a. Rechthoekig laat-middeleeuws PAND, gebouwd na 1512, oorspronkelijk behoord hebbend tot het Augustijnenklooster, in 1575 ingericht tot Doelen voor de Heelhaaksschutters.

Het op een reeks parallel lopende kelders onder tongewelven gebouwde pand heeft een zadeldak tussen trapgevels, waarvan de linker een uitgebouwd rookkanaal bezit. Vensters met ontlastingsbogen, houten kruiskozijnen en luiken.

Inwendig beneden de v.m. refter, waarin in 1572 de eerste vrije vergadering der Staten van Holland bijeenkwam. Het vertrek heeft moerbalken op peerkraalsleutelstukken, die rusten op laat-gotische natuurstenen consoles. Op de verdieping een zaal met moerbalken op korbelen en met peerkraalsleutelstukken; de beschilderingen van de balken naar gevonden resten gereconstrueerd. Natuurstenen gotische schouw. De kap heeft zeven dubbele jukken.

De restauratie van dit gebouw met aangrenzende ruimten is in 1972 voltooid.

b. Aan de zijde van de Hof een uitbouw met getoogd poortje en topgevel, begin 17e eeuw. Gevelsteen van de Heelhaaksschutters.

c. Links hiervan, voor de gevel van de Statenzaal, een galerij met Toscaanse zuilen en verdieping met pilasters tussen de tweelichtvensters.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki