Wikia


De HOF, omgeven door de restanten van het Augustijnenklooster (gesticht 1275 ?, in 1572 in bezit genomen door de stad, grotendeels daterend van na een brand van 1512), is door natuurstenen poorten toegankelijk vanaf de Voorstraat (nr. 214, poort van 1575) vanaf de Steegoversloot (poort van 1572).

Aansluitend aan de noordgevel van de kerk bevindt zich het overblijfsel van de vroegere kloostergang, waarvan de gedichte spitsboognissen aan de oostzijde zichtbaar zijn. De westgevel en de verdieping zijn met machinale steen beklampt.

Fraai gebouw van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki