Wikia


De nos 80-92 vormen een goede rij oude gevels, die van belang zijn wegens de situatie van het koor der Grote Kerk.

HOEKPAND Pelserbrug. Langwerpig HUIS (XV ?) met tegen de uit moppen opgemetselde zijgevel een achtzijdige traptoren (Pelserbrug 1-3-5). Voorgevel eenvoudige lijstgevel, XIX, met enigszins gewijzigde onderpui. Hoog schilddak.

Aan de achterzijde gepleisterde lijstgevel.

Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki