Wikia


PAND met statige lijstgevel met verkropte kroonlijst met gesneden fries, waarin jaartal 1709 en consoles. Parterre met drie verdiepingen.

Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Zie tevens de overwegingen bij het Koninklijk besluit no 10 van 25 februari 1978 inzake de plaatsing op de vastgestelde lijst, waarin is bepaald dat van het pand alleen het verhoogde, ca. 5 meter diepe voorhuis zonder achterhuis, verbindingsvleugel en bijgebouw op de lijst wordt geplaatst, een en ander zoals op de tekening bij het besluit behorende is aangegeven.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki