Wikia


Kazerne. Langwerpig GEBOUW bestaande uit twee evenwijdige vleugels gedekt door schilddaken. Gevel aan de rivierzijde: elf vensterassen, schuiframen stijl XVIII. Gevel aan de Binnen Walevest: vensters met omlijstingen XIX; gepolychromeerde gevelsteen met wapen. Vensterroeden (XVIII).

Tot het kazernecomplex behoren een HUIS met lijstgevel en schuiframen in stijl XVIII,en een HUISJE van alleen begane grond met schuiframen en schilddak (ca. 1800 ?) aan de Buiten Walevest.

Gebouwen van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki