Wikia


GROOTHOOFDSPOORT. Op de noordelijkste punt der oude stad gelegen poort uit ca. 1325, in de huidige vorm grotendeels uit 1618, gewijzigd in 1692 toen de huidige koepel werd gebouwd. Gerestaureerd 1925-27.

GEBOUW op rechthoekige plattegrond met rijk versierde renaissancegevels.

Rivierzijde: vensters met opzetstukken met koppen op de kroonlijsten. Daarboven kleinere vensters met voluutomlijstingen. Als centraal motief groot reliëf van de Dordtse Stedemaagd in medaillon, omlijst door wapenschilden. Als bekroning een gebroken fronton met manskop en leeuwen. Beeldhouwwerk van Gillis Huppe uit Luik. Voorpoortje met Rococo boog tussen pijlers met nissen, geflankeerd door gebosseerde muurzuilen.

Stadszijde: gevel met dubbele pilasterordonnantie, aan de westzijde niet voltooid. Stenen kruiskozijnen, geprofileerde ontlastingsbogen, puttokopjes en medaillons met koppen. Sokkelgeleding gebosseerd. Boven de door gebosseerde pilasters geflankeerde poortdoorgang stadswapen, bekroond door voluten waartussen medaillon met beeld.

Eenvoudige koepel, achtzijdig, met bekronende lantaarn.

Inwendig balkenzolders met karbelen en sleutelstukken. Figurale kraagstenen op de bovenste verdieping. Gotische schouw. Collectie gevelstenen.

Luiklok van H.Meurs (1615).

Fraai gebouw van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki