Wikia


PAND met lijstgevel (ca. 1800). Deuromlijsting met gesneden fries en eenvoudig bovenlicht. Bovenvensters uit de bouwtijd van de gevel.

Stoep, hardstenen plint.

Belangrijk als afsluiting van de Wijnhaven.

Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki