Wikia


TOEGANGSHEK MET BOOGBRUG van het buiten Amstelwyck.

Twee bakstenen pijlers met geprofileerde dekplaten en gebeeldhouwde sierbekroningen, bestaande uit korven van acanthusbladeren waarin vruchten. Smeedijzeren zijhekken.

Gemetselde boogbrug, gedateerd op sluitsteen: 1661.

Fraai object van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki