Wikia


Havezate "Hagen". Rechthoekig bakstenen gebouw met van ezelsrugafdekkingen voorziene trapgevels en een zadeldak. Het uit XVI A daterende gebouw werd na een brand in 1934 gerestaureerd door arch. de Wolf uit Doesburg en is thans als streekmuseum in gebruik. Het telt een kelderverdieping met graatgewelven op pijlers en een woonverdieping met sleutelstukken onder de moerbalken in laat-gotische vormen. De vormgeving van de hoge vensters met kruiskozijnen in de voorgevel dateert van de restauratie en is naar gevonden aanwijzingen aangebracht. Inwendig een laatgotische Baumbergerstenen schouw.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki