Wikia


Gotisch huis met in de voorgevel, gepleisterd XIX A, vijf doorgaande geprofileerde korfboognissen. Zadeldak evenwijdig aan de straat. Twee dakkapellen met gebogen frontons, deurpartij Empire, stoep met palen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki