Wikia


Vervallen huis van het laat-gotische nederrijnse type met hoog zadeldak, aan de westzijde tegen puntgevel, aan de oostzijde afgesloten door trapgevel met ezelsrugafdekkingen. Tegen het linker deel van de oostgevel uitgebouwd voorhuisje (XVII). Het 16e eeuwse huis had over de noordelijke helft een insteek op lange balken in de richting oost-west met sleutelstukjes, voorzien van laat-gotische peerkralen. Zuidgevel XIX. Het pand is belangrijk door zijn ligging ten z.w. van de St. Maartenskerk.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki