Wikia


Complex bestaande uit drie gedeelten: a. een vleugel uit midden XVII, evenwijdig aan de straat onder hoog zadeldak en in de gepleisterde lijstgevel (XIXc) een steen met opschrift (ca. 1640); b. een achterhuis, haaks op a. onder hoog zadeldak (XVI ?) en met gotische trapgevel. c. parallel aan a. een achtervleugel (XVI ?) onder zadeldak.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki