Wikia


"Weduwenhuis", in de 16e eeuw bekend als "Het Arme Klerckenhuis" in 1663 bekend als "des rectoers huys" van de Latijnse School. Vanaf 1811 tot het midden van de 20e eeuw in gebruik als Weduwenhuis. Gepleisterd pand met verdieping en zadeldak, evenwijdig aan de straat, tussen trapgevels. Laatgotisch huis in Nederrijnse trant. Voorgevel met risalerende ingangspartij, bekroond door topgeveltje, in de huidige vorm derde kwart 19e eeuw. De voortuin wordt van de straat gescheiden door een ijzeren hek met in baksteen gebosseerde hekpijlers en toegangshek. Rechts een gepleisterde lagere aanbouw onder zadeldak tegen zijpuntgevel.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki