Wikia


Van de voormalige havezate, bleef bewaard de toren gedekt door hoog leien tentdak met twee windvanen. Een geprofileerde kordon verdeelt de romp in een beneden gedeelte en een later bovenstuk. Tot op korte afstand onder de kordon bestaat het muurwerk uit groot baksteen; daarboven uit metselwerk van XVII steen. In het beneden gedeelte een moet van een smal laatgotisch venster met natuurstenen bovendorpel; in het bovengedeelte restant van een kruisvenster met ellipsvormige ontlastingsbogen. Zandstenen blokken met schietgaten op manshoogte.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki