Wikia


Ned. Herv. Kerk. Overblijfsel van het begin XV gestichte vrouwenklooster van Diepenveen; werd in 1659 bestemd tot kerk voor de Hervormde Gemeente en in 1620 hersteld. In zijn huidige vorm een eenbeukig bakstenen gebouw met topgevel aan de west- en driezijdige koorsluiting aan de oostzijde. Eenmaal versneden steunberen, rondboogvensters in plaats van de vroegere spitsboogvensters, waarvan de moeten zichtbaar zijn, en een met leien gedekt achtzijdige dakruiter. Inwendig is de westelijke travee afgescheiden en ingericht tot consistoriekamer; de overige traveeën overwelfd met, waarschijnlijk in 1720 aangebracht, kruisribgewelven. De ribben ontspringen op weinig geprofileerde kraagstenen. Boven de ingang aan de zuidzijde een gedenksteen met betrekking tot het herstel van 1720, bekroond door vlakgekapte alliantiewapens. Zeskante eikehouten preekstoel met snijwerk XVIIc. Grafzerk van Elysabeth van Culemborch, gest. 1524. Klokkenstoel met klok van G. Schimmel, 1692, diam. 99,5 cm.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki