Wikia


Huis Warmelo. Statig, omgracht, edelmanshuis, door een brug verbonden met twee bouwhuizen geflankeerde voorplein.

Het vijf traveeën brede, op rechthoekige grondslag opgetrokken frontgebouw wordt gedekt door een schilddak met hoekschoorstenen en met in het midden een klokketorentje; de in zijn huidige vorm uit 1928 daterende middenpartij wordt bekroond door een dakkapel met wangstukken en een gebogen fronton. Hoekblokken, vensteromlijstingen, lijsten, de aanzet- en sluitstenen in de ontlastingsbogen van vroegere vensters uitgevoerd in natuursteen. Een smaller gedeelte onder omlopend schilddak met hoekschoorstenen sluit aan de achterzijde tegen het frontgebouw aan; het werd opgetrokken rond 1875 met gebruikmaking van stukken oud muurwerk (XVII).

Inwendig: gesneden trapleuning (midden XVIII), schoorsteen met zandstenen mantel en gesneden rococo boezembetimmering (midden XVIII); een aantal van elders overgebrachte schoorstenen; een aantal portretten.

De beide bouwhuizen hebben vensters met zandstenen lateien en ieder in het midden een inrijpoort, gedekt door zandstenen strek, waarvan het linkse het jaartal 1777 draagt.

Een ijzeren hek tussen twee zandstenen pijlers, bekroond door siervazen, geeft toegang tot het voorplein (XVIII d).

Dergelijke vazen eveneens op de uiteinden van de beide vleugelmuurtjes, waarin de borstweringen van de oprijbrug eindigen.

Smeedijzeren hek aan het begin van de oprijlaan (midden XVIII).

Klok 1731 (Wilhelm Fremy).

Gebouw van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki