Wikia


Huis Diepenheim. De voormalige havezate is met zijn beide bouwhuizen aantrekkelijk gelegen op een omgracht terrein, waarvoor zich een fraaie parkaanleg uitstrekt. Het hoofdgebouw, opgetrokken op rechthoekige grondslag, dateert in hoofdzaak uit 1648; het middenstuk van de achtergevel werd XX A verhoogd. Een verdiepingloze vleugel zoals rechts op het gebouw aansluit moet oorspronkelijk ook links aanwezig geweest zijn; het torentje tegen de rechterzijgevel werd in de vorige eeuw opgetrokken. De zeven traveeën brede bakstenen voorgevel met souterrain en bel-etage vertoont hoekblokken, plint cordonband, architraaf, kroonlijst en lateien van zandsteen, benevens een geheel in zandsteen uitgevoerde drie trav


Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki