Wikia


Huis Westerflier. Gebouw op rechthoekige grondslag en gedekt door een omlopend schilddak met klokketorentje, blijkens jaartal boven het middenvenster op de verdieping gebouwd in 1729. Het zeven traveeën brede gevelvlak wordt door lisenen besloten en vertoont een middenrisaliet van drie trav


Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki