Wikia


R.K.KERK (O.L.Vrouwe). Grote,laatgotische kerk met pseudobasilicaal schip (XV B), eenbeukig koor met driezijdige sluiting (XIV B) en mooie, zware toren van drie geledingen met in elk gevelvlak twee getraceerde nissen en steunberen aan de westzijde. De kerk is geheel door kruisribgewelven op pijlers overkluisd. In 1953 werd het gebouw door de Ned. Hervormde Gemeente verkocht aan de R.K. Parochie, waarna een grondige restauratie inzette, die in 1962 gereed kwam. De vier gesneden apostelbeelden uit de vroegere R.K. Kerk, die dateren uit XVd hebben in de gerestaureerde dorpskerk een plaats gekregen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki