Wikia


Een onderkelderd pand met gepleisterde gevel, doch de geveltop in schone baksteen. In hoofdzaak middeleeuws huis, waarvan de voorgevel oorspronkelijk een trapgevel, een laatgotische top heeft behouden die gekenmerkt wordt door een combinatie van vensteropeningen en spaarvelden; in huidige staat verminkt tot met rollaag afgedekte tuitgevel. XV-XIX.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki