Wikia


Een gesneden voordeur met bovenlicht gevat in een omlijsting, die rococo-ornamenten vertoont; daarboven een "aedicula" van zandsteen in de vormen van XVIIc, gevormd door twee ionische pilasters, behangen met bloem- en vruchtenfestoenen, die een hoofdgestel dragen met verhoogd middenstuk; op een de kroonlijst doorbrekende console een de compositie afsluitende pijnappel; op het veld van de lijst vlakgekapt alliantiewapen en lofwerk. XVIII A.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki