Wikia


Goed bewaard gebleven voorbeeld van een thans nog zeer weinig voorkomend type. De gevel die in jaartalstenen is gedateerd Anno 1648 en geen pui heeft, vertoont links een boogpoortje met een daarmee niet in verband geconstrueerd bovenlicht en rechts een fors schuifraam met roedenverdeling; op de verdieping en in de top houten vensterluiken.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki