Wikia


Linker gedeelte van een dubbel pand, dat in zijn huidige toestand gepleisterde tuitgevels vertoont. Ondanks vernieuwingen die hier storender zijn dan in de nummers 7 t/m 15 kan uit de typische hoge kap en uit restanten van de oorspronkelijke gevel behandeling (kleine blinde velden van vensters, muizetand en hoekaanzetten van de tuit) de (XVI-XVII?) ouderdom van het pand nog duidelijk worden afgelezen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki