Wikia


Pand dat deel uitmaakt van een in het derde kwart van de 19e eeuw als een symmetrisch geheel ontworpen straatwand. Vijf traveeën brede gepleisterde lijstgevel, dakkapel. De vensters van de verdieping zijn voorzien van luiken.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki