Wikia


Pand dat deel uitmaakt van een in het derde kwart van de 19e eeuw als een symmetrisch geheel ontworpen straatwand. Gedeeltelijk gepleisterde lijstgevel, met name de lisenen van de middenrisaliet en de lisenen die het gevelvlak aan weerszijden begrenzen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki