Wikia


Onderkelderd pand met gepleisterde, aan bovenzijde gemutileerde gevel. De gemetselde kelder wordt overwelfd door dwarse segmentboogvormige tongeveltjes, rustend op half-ellipsvormige gordelbogen, welke in de as van de kelder ontspringen op vier natuurstenen zuiltjes. Van de kap is alleen het eerste juk aanwezig. XV B-XVI A.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki