Wikia


Over het water van de Voorstraat bij het koor van de Oude Kerk. Gemetselde boogbrug (XVIII?) met ijzeren balusterleuningen. Sluitsteen met jaartal 1858.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki