Wikia


Pand met brede lijstgevel, ca. 1800, ter breedte van zes vensterassen. Lage bovenverdieping. Authentieke gesneden deur met in de omlijsting palmetconsoles en daarboven erker op consoles, Lod. XVI-empire. Ramen met gesneden middenstijlen. Stoep met stoeppalen en smeedijzeren Empire-hekken.

De tuin achter het huis wordt aan weerszijden afgesloten door vroeg-18e-eeuwse bakstenen tuinmuren met een kleurrijk bruin-rood patina. De afstand gemeten vanaf de achtergevel van het huis tot het eind van de tuinmuren bedraagt ruim 34 1/2 meter. Aan de zijde van de Poppesteeg bevindt zich een naar de tuin toe licht overhellende muur met gepleisterde plint met een hoogte van ruim vier meter. De muur heeft een lengte van acht traveeën, gescheiden door brede steunberen en wordt afgedekt door natuurstenen dekplaten. De muur op de scheiding met Oude Delft 73 is verlaagd en deels gepleisterd. De muur heeft een hoogte van ca. 2 1/2 meter en wordt afgedekt door een bakstenen rollaag.

N.B. In 1996 is een gedeelte van deze muur afgebroken in verband met nieuwbouw aan de Westvest. De monumentale vroeg 18e-eeuwse tuinmuren zijn van belang vanwege de ouderdom en materiaalgebruik en zijn historisch-functioneel onderdeel van het huis Portugaal.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki