Wikia


Kerkzaaltje (voorheen deel uitmakend van de aardewerkfabriek de Perceleyne Fles) vanwege de voorgevel bekleed met creme en grijswit geglazuurde tegels. Bij de decoraties - grotendeels in Jugendstil-vormen -is tevens gebruik gemaakt van goud, blauw en groen glazuur. De vrijwel vierkante gevel is symmetrisch opgebouwd, op de hoeken pilasters met Jugendstil "kapitelen"; in het midden een ingang met daarboven DELFT en een uitspringend cirkelsegment. Ter weerszijde van de ingang boven een uitspringende plint een schijnnis, bestaande uit een zware "latei", die gedragen wordt door dunne kolommetjes en waarop tussen twee cirkelsegmenten een maskerachtige vrouwenkop in reliëf rust; tussen de kolommetjes drie diamantkoppen. Boven de schijnnissen een gedeeld venster met Moorse raampjes. Boven de vensters een brede lijst met 3 wapenschilden, waartussen fruitguirlandes en St. Jacobsschelpen. De gevel is afgesloten met een gootlijst op modillons, waaronder gestileerde guttae hangen en waartussen een bolle lijst met bladornament loopt. De gootlijst is bij de hoekpilasters omgekornist en in het midden verhoogd; in de nis onder de verhoging het jaartal 1911. Boven de hoekpilasters een afgeknotte obelisk op piedestal.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki