Wikia


Hofwijk. Eenvoudig buitenhuis onder dwars afgewolfd zadeldak met hoekschoorstenen, blijkens gevelsteen gebouwd in 1859. De vijf traveeën brede lijstgevel op plint wordt aan weerszijden door lisenen besloten en heeft een middenrisaliet met eenvoudige ingangsomlijsting en bekroond gebogen fronton; vensters in empire-trant met luiken behangen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki