Wikia


Boerderij onder met pannen en riet gedekt afgewolfd zadeldak, in jaartalsteen gedateerd 1858. Voorgevel met vlechtingen en schuifvensters voorzien van roedenverdeling, met luiken behangen.

Rechts van en achter de boerderij twee lelijke schuren.

Bouwwerk van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki