Wikia


Boerderij onder een met rieten pannen gedekt afgewolfd zadeldak. Schuifvensters met roedenverdeling, met halve luiken behangen in sieranker. Wapensteen boven de lage voordeur.

Houten schuurtje onder pannen schilddak.

Bouwwerk van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki