Wikia


Den Aalshorst. Omgracht landhuis, dat waarschijnlijk in 1644 is gesticht en in 1720 zijn huidige vorm heeft gekregen.

Gebouw op rechthoekige grondslag onder omgaand schilddak met hoekschoorstenen; de vijf traveeën brede voorgevel wordt afgesloten door geblokte lisenen en heeft een door een boogvormig verhoogde kroonlijst beëindigde risaliet van de middentravee met ingangspartij.

Aan weerszijden van het voorplein bouwhuizen onder hoge schilddaken.

Gebouw van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki