Wikia


"Kasteelemplacement". Aan de noord-oostzijde van de oude stad bij het "Voorburg" het omgrachte terrein met funderingsresten van het voormalige kasteel te Culemborg en de voorburcht van dit slot. Op het terrein een uit de 16e eeuw daterend opgaand restant van de noordmuur van een westelijke uitbreiding (1525-1574). Het muurrestant is 10,80 m lang en 3,25 m hoog; de dikte varieert tussen 0,65 en 0,70 m. Het onderliggende fundament heeft een dikte van ca 1,20 m. Het bevat stenen van diverse afmetingen, maar het grootste gedeelte is opgetrokken uit bakstenen van ca 28 en 34 cm lengte. In het muurwerk schietgaten met spleetvormige opening aan de oorspronkelijke buitenzijde en een getrapte uitmetseling aan de oorspronkelijke binnenzijde. Tevens aan de oorspronkelijke buitenzijde een dichtgemetseld venster. De rechthoekige gevelopening is voorzien geweest van een boogvormige afsluiting uitgevoerd in baksteenkoppen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki