Wikia


14e eeuwse, bakstenen poorttoren met als enige versiering een uitkraging op drie bogen aan de zuidzijde. verhoogd in 1557 met een geleding in Nederrijns- gotische trant, waarvan de gevelvlakken verlevendigd worden door drie nissen met gedrukte spitsbogen. Tentdak met sierlijk houten torentje, bekroond door een peervormige spits. Het bouwwerk is gerestaureerd in 1940-1943, waarbij de trans naar een tekening van Pronk is herbouwd. Tegen de zuidgevel van het pand Binnenpoort 6 twee restanten van de in 1617 door de architect Jacob Canneman gebouwde voorpoort: op de hoek van een bakstenen pilasters, doorregen met een mergelbanden met kerfornament en bekroond door een hoofdgestel en hiernaast een gedeelte van een cilindervormige zijtorentje op overkraging. In het torentje van de poort een klok, 1509, Willem van Wou.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki