Wikia


Toren van de Ned.Herv.Kerk. Half ingebouwd, bakstenen bouwwerk, waarvan de onderste twee geledingen - de benedenste onversierd, de volgende met drie spitsboognissen in ieder gevelvak - waarschijnlijk uit het eerste kwart 14e eeuw dagtekenen en worden afgesloten door een merkwaardige bakstenen spitsboogbalustrade. De rijzige klokkenverdieping sinds de brand van 1654 zonder spits, is in de 15e eeuw toegevoegd en vertoont met haar drie geprofileerde spitsboognissen in ieder gevelvlak een Nederrijns-gotisch karakter. In de toren, die over de benedenverdieping een ribloos kruisgewelf op kraagstenen heeft, een klokkenstoel met modern klokkenspel, bestaande uit zes klokken uit het oude gelui van F. en P. Hemony, 1654/1655, en 41 moderne klokken.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki