Wikia


Vishal. Aan de oostzijde van de Havendijk aan een pleintje gesitueerd bakstenen gebouwtje met gebosseerde, natuurstenen pilasters en een vooruitspringende middenpartij op zuilen, bekroond door een fronton. Gebouwd in het laatste kwart der 18e eeuw.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki