Wikia


Toren der Herv. Kerk. Eenvoudig bakstenen bouwwerk, blijkens stichtingssteen boven de westelijke ingang uit 1805. Slanke naaldspits. Te weerszijden van de toren een aanbouw met lessenaarsdak en gezwenkte gevel. Restauratie gereed in 1961. Luidklok uit 1607 door W.Wegewart te Gouda. Eikenhouten klokkenstoel met klok van W. Wegewaert, 1607, diam. 120 cm.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki